Thursday, March 26, 2009

मनबाट नै !!


शिरको टोपिमा मात्र हैन,
घरको भित्तामा मात्रै हैन,
सिंह दरबारको गेट्मा मात्रै हैन,
कुनै राजनीतिक दल को अजेन्डामा मात्रै हैन,
मनभित्र पनि हुनुपर्यो
त्यही ढल्न लागेको झन्डा,
स्वोतन्त्र भई
फेरी फर्फराइरहेको ।।

No comments: