Friday, April 3, 2009

बालापन

मेरो छुच्चो बोली मेरो बोली होइन
मेरी आमाको स्वोर हो त्यो
मेरो हातको कलम पैसाको धाँक होइन
मेरो बुवाले बुझेको औजार हो त्यो
मेरो निर्दोष मुहार कोमलताको संकेत होइन
मेरो मात्रै एउटा परिचय हो त्यो ।।

No comments: