Friday, August 27, 2010

माया मेमसाब (१९९२)

Saturday, August 28, 2010

कानुनले स्वतन्त्रताको सिमा तोक्न खोज्दछ तर यसले कोरेको घेरो अस्पट छ । व्यवस्थाको कानुनले हो़ रेखा कोर्ने तर मानिसको ईच्छा र सिमा रेखाङ्कित गर्न कहाँ सकिँदो रै’छ र । स्वतन्त्रताको सुरू र अन्त्य हुने बिन्दुको तथ्यपरक लेखाजोखा छैन । त्यसैले त मानिसहरु स्वतन्त्रताको नाममा भूल गरी बस्छन् । पाप गरी बस्छन् । स्वतन्त्रता भनेको के हो ? न्यूनतम आवश्यकता ? मनमानी ? मनको मनमानी ? ज्यानको मनमानी ? एउटाले बाँचेको स्वतन्त्रताको सिको गर्न खोज्दा अर्को निसास्सिन पनि सक्छ । स्वतन्त्रता व्यक्तिगत अनुभूति हो । पूजिँवादीलाई बटुल्न पाउनु स्वतन्त्रता हो जस्तो लाग्ला भने मार्क्सवादीको लागि बाँड्न पाउनु ।

सन् १९९२ मा बनेको केतन मेहताको चलचित्र ‘माया’ अर्थात ‘माया मेमसाब’ पनि

Tuesday, August 3, 2010

Blow Up (1966)

The principal protagonist of the movie, Thomas (David Hemmings), a fashion photographer, is a witness of several dreads and Londoners-- who by hook or crook are pursuing their aspirations. On the other hand, the spectators of the movie, Michelangelo Antonioni’s ‘Blow Up,’ are a witness of late 1960’s whole of mad London.

The movie develops into two- folds. At one hand, the principal Protagonist, Thomas, through blow up (enlargement) of his photographs is accidently involved into a murder case, while on the other hand, the glimpses of then London come into being the unavoidable part of the movie. People losing their