Tuesday, January 25, 2011

गाँसेको धागो

...गाँसेको धागोच्वाट्ट चुँडियोया त,

नेपथ्य

...

नेपथ्यमा उडिहिन्ने चरी कति राम्रो ।।
कोईली पनि

Wednesday, January 12, 2011

ए! नतान् न मलाई

मलाई त्यो आकाशमा विचरण गराउने कुरा नगर तँ
तँ ठोकिने क्षितिज त मैले देखिसकेको छु ।
तँ वायुमा उडेको कुरा गर्छस्
तर तलाईँ स्वयम थाहा छ तँ

Tuesday, January 4, 2011

रानी

बिहान बिहान
पीठ्यूँमा सुन र चाँदी बिच्छ्याइएको हाती
उसलाई लिन आउँथ्यो ।
ऊ त्यो हातीमा चढेर
सहरको सयर गर्न निक्लिन्थी ।

राती राती