Tuesday, January 25, 2011

गाँसेको धागो

...गाँसेको धागोच्वाट्ट चुँडियोया त,
फ्यास्सै खुस्कियो,


बाटेको भए
टिक्थ्यो ।- राजन कठेत

११.३० पि.एम्., सोमबार, जनवरी २४, २०११

 काठमाडौँ


***

No comments: