Tuesday, January 25, 2011

नेपथ्य

...

नेपथ्यमा उडिहिन्ने चरी कति राम्रो ।।
कोईली पनि
उत्तिकै राम्रो


मुनाल पनि उत्तिकै राम्रो ।
पारी गाउँमा वर्षिर’ने झरी कति राम्रो ।।**
- राजन कठेत
५ पि.एम्., आइतबार, जनवरी २३, २०११
काठमाडौँ


****

No comments: