Sunday, April 17, 2011

बद्लिएको आकाश

एउटा निलो आकाश,
यति निलो
जस्को खुल्लापनदेखि पन्छिरहेको छ बादल पनि,
उडिरहेछन् चराहरू घरीघरी त्यहाँ
एकै सुरमा
एकै